Privacybeleid – Privacyregelement

Privacyreglement Nvirox Benelux B.V.

ThannaPhum is een handelsnaam van Nvirox Benelux b.v.
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Nvirox Benelux B.V. internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Nvirox Benelux B.V. mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nvirox Benelux B.V. de plicht om haar werknemers, particuliere en zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Nvirox Benelux B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Nvirox Benelux B.V. vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Nvirox Benelux B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nvirox Benelux B.V. expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Nvirox Benelux B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Nvirox Benelux B.V. verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je (zakelijke of particuliere) klant wordt of bent van Nvirox Benelux B.V., een aankoop of bestelling doet, de website bezoekt, een werknemer, leverancier of zakelijke relatie van Nvirox Benelux B.V. bent of via het contactformulier contact met ons opneemt. Nvirox Benelux B.V. verzamelt van particuliere klanten naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-gegevens. Van Zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke relaties worden naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Nvirox Benelux B.V. verzamelt van haar werknemers naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, IBAN-gegevens en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die werkknemers, particuliere en zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke relaties met Nvirox Benelux B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • werknemers, particuliere en zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies

Nvirox Benelux B.V. houdt IP-adressen bij van (potentiele) werknemers, particuliere en zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke relaties die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) werknemers, particuliere en zakelijke klanten, leveranciers en zakelijke relaties zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Nvirox Benelux B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Nvirox Benelux B.V.-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Nvirox Benelux B.V. met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Nvirox Benelux B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nvirox Benelux B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Nvirox Benelux B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Nvirox Benelux B.V. om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Nvirox Benelux B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Nvirox Benelux B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • Nvirox Benelux B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie, een goede bedrijfsvoering en/of andere vastgestelde doelen.. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nvirox Benelux B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij aangeven.

Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Nvirox Benelux B.V..

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Nvirox Benelux B.V. opnemen en probeert Nvirox Benelux B.V. er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Nvirox Benelux B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nvirox Benelux B.V..

Privacyreglement Nvirox Benelux B.V. versie juni 2018

Scroll naar top

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden. Ga akkoord door op de knop 'Accepteren' te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.